Leasing

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Najczęściej przedmiotem leasingu są samochody, ciągniki, naczepy, autobusy oraz nieruchomości.Przedsiębiorcy poszukujący nowoczesnych i atrakcyjnych form finansowania inwestycji, powinni zatrzymać się na punkcie ofert leasingowych. Większość analityków rynku kredytowo-pożyczkowego, jest zgodna w jednym temacie: Leasing jest opłacalny dla firm w każdej formie. Przedstawiana forma finansowania inwestycji ma na celu poprawiać płynność finansową leasingobiorcy, który może użytkować samochody, maszyny, budynki czy wyposażenie, nie zamrażając pieniędzy na ich zakup. Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem jedna ze stron umowy przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone systematyczne ratalne spłaty.

 

Leasing jest dobrą alternatywą dla większości przedsiębiorców, którzy osiągają zyski. Przewagę nad kredytem uzyskuje dzięki korzyściom podatkowym, polegające w przypadku leasingu operacyjnego na możliwości zaliczenia całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodów zgodnie z PIT lub CIT. Wysokość korzyści zależy od struktury transakcji oraz od okresu trwania umowy. Istnieją dwie opcję leasingu: operacyjna i finansowa. Podstawowa różnica sprowadza się do sposobu rozliczania kosztów. Przy leasingu operacyjnym przedmiot amortyzuje finansujący, a raty leasingowe w całości są kosztami uzyskania przychodu dla firmy korzystającej z usługi. Duża korzyścią jest możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego oraz pozostałych rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, przez co przedsiębiorcy częściej sięgają po tę formę finansowania. Natomiast w leasingu finansowym przedmiot umowy jest uwzględniany w bilansie u korzystającego, zaś raty leasingowe będą dla niego kosztem uzyskania przychodu tylko w części odsetkowej. W obu rodzajach leasingu, po zakończeniu okresu ustalonego, korzystający może nabyć rzecz na własność. Leasing finansowy jest głównie stosowany dla przedmiotów o stawce podatku zwolnionych z VAT lub o stawkach od 0% do 8%. Co więcej, ze względów podatkowych, tę formę finansowania preferują również podmioty opodatkowane ryczałtem.

 

Podstawowe kryterium wyboru dla małych i średnich firm to okres dokonywania odpisów związanych z amortyzacją. W leasingu finansowym wynosi on pięć lat, podczas gdy umowy leasingu operacyjnego trwają średnio od dwóch do czterech lat i w tym czasie korzystający może zamortyzować całą utratę wartości przedmiotu leasingu, zaliczając wydatki związane ze spłatą wartości i finansowaniem pojazdu bezpośrednio do wydatków odliczanych od podatku. Leasing w przeciwieństwie do kredytu nie wymaga aż tak skomplikowanej procedury, a jego realizacja jest znacznie krótsza od wieloetapowego i uszczegółowionego procesu udzielenia kredytu. W leasingu samochodów i nieruchomości coraz częściej oferowane są transakcje leasingu pozabilansowego. Korzyści z tego rozwiązania to przede wszystkim odciążenie bilansu oraz dodatkowy zakres usług towarzyszących, takich jak ubezpieczenie i serwis w przypadku samochodów osobowych. Możliwość korzystania ze środków trwałych bez konieczności stania się ich właścicielem oraz, co najistotniejsze, bez wykładania całej kwoty z chwilą zaangażowania tychże środków jest ogromnym ułatwieniem i wielką zaletą leasingu. Umowy spełniające wymogi operacyjnej formy finansowania, są dla korzystającego swoistą tarczą podatkową.

 

Przedsiębiorcy poszukujący możliwości unowocześnienia prowadzonej działalności gospodarczej powinni rozpatrzyć możliwość skorzystania z leasingu, jako alternatywnej formy zewnętrznego kapitału.

.
Poprawiony: sobota, 01 października 2011 17:18