Kredyty dla firm

Statystyki rynku, niskie prognozy wzrostu gospodarczego na następny kwartał. Codziennie w środkach masowego przekazu słyszycie pesymistyczne wiadomości, czy są one adekwatne do waszego stanu firmy? Zaostrzenie zasad przyznawania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom nie oznacza, brak możliwości finansowania z zewnętrznych źródeł. Uczciwa praca wiąże się z rozwojem jednostki, często pierwszy krok w stronę wygórowanych oczekiwań klienta to poprawa bieżącej płynności pieniężnej podmiotu gospodarczego. Zgromadzenie środków na przyszłe inwestycję oferują nam kredyty będące niezmiennie od wielu lat największym wkładem kapitałowym w nasze przedsiębiorstwo.

 

Duże przedsiębiorstwa czy międzynarodowe korporacje nie są już tak pewnym partnerem dla Banków. Wręcz przeciwnie - ich problemy wiążą się z dużym ryzykiem braku przepływu środków i niewypłacalności kontrahentów za oceanu. Banki przychylnym okiem patrzą na lokalnych przedsiębiorców. Tendencję wzrostu atrakcyjności ofert kredytowych dla małych i średnich firm należy wykorzystać. Warto przeanalizować oferty banków, nie zamykać się tylko na jedną placówkę, która od lat niezmiennie wciąga w pułapkę ukrytych kosztów i wysokiego oprocentowania. Banki otwarte na kreatywnych przedsiębiorców pomogą przygotować dokumentację według kryteriów i wymogów, od wniosku kredytowego po najbardziej skomplikowany biznes plan. Wystarczy, że określisz cel, na jaki potrzebujesz wydać aktywa, a wskażą najbardziej odpowiadający ci produkt. Banki znają realia rynku, oferując kredyt firmowy na realizacje następujących celów:

  • modernizację i restrukturyzację maszyn, urządzeń produkcyjnych
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem środków trwałych
  • zakup nieruchomości czy materiałów i wyrobów związanych z budową lub rozbudową istniejącej infrastruktury wewnętrznej przedsiębiorstwa
  • finansowanie bieżących potrzeb, np.: zakupu auta, premie pracownicze na poczet przyszłych zleceń
  • spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku.
  • zakup udziałów, akcji bądź papierów wartościowych

Podstawą otrzymania środków pieniężnych jest posiadanie przez firmę zdolności kredytowej popartej kredyt-scorringiem. Atutem jest też plan marketingowy. Punktowa ocena wypłacalności kredytowej jest dokonywana w oparciu o pakiet sprawozdań dotyczących stanu finansowego i kondycji gospodarczej wnioskodawcy oraz na podstawie o zebranych informacji. Bank bierze nie tylko pod uwagę, aktualny stan aktywów firmy, prognozuje przyszłe dochody i wydatki, możliwości rozwoju i spadku produkcji, dlatego tak ważne jest przedstawienie przemyślanego biznes planu, dzięki któremu możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową. Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem danego kredytu jest procent finansowania inwestycji, zwany wkładem kredytowym. Im więcej bank jest skłonny sfinansować, tym mniej środków sami dołożyć na poczet przyszłej inwestycji. Banki różnicują wysokość wkładu kredytowego ze względu na stopień ryzyka niespłacenia kredytu. Występując o kredyt dla firmy, podobnie jak i w innych przypadkach warto jest zastanowić się nad walutą, w której będziemy go spłacać. Dostępne prognozy kursów walut pozwolą zminimalizować ewentualne koszty wynikające z wahań kursowych, zwłaszcza, jeśli przewidujemy spłacać zobowiązanie długoterminowe. Dobierz odpowiedni okresu finansowania, określ maksymalną wielkości obciążeń, wybierz sposób zabezpieczenia kredytu tak, aby koniunktura twojego przedsiębiorstwa miała w przyszłości tendencje wzrostowe.

.